January 10

Ամանորյա ֆիլմի դիտում ընտանիքով

Ընտանիքով շատ ֆիլմեր ենք դիտել, բայց տոնական միայն <<Տանը մենակ>> ֆիլմն ենք դիտել, դա այն ֆիլմերից է, որ ինչքանել դիտենք չենք հոգնի, սիրում եմ այդ պահերը երբ բոլորս միասին նստած ենք, դե իհարկե արանց ուտելիքի չի լինի 😂❤️, ես ֆիլմից արաջ պատրաստում եմ խմորեղեն, փոփ-կորն, և չիպսեր, Էլ ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար 😌❤️, մեզ մնում է միայն վայելել։


Posted January 10, 2021 by Ագապի Oհանյան in category Ֆիլմադարան

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*